بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه‌ی انجمن کامپیوتر ایران
ثبت نام در رویداد ها و ورک شاپ ها